Eucalyptus Coer

  • Film faced plywood Eucalyptus black

    फिल्ममा प्लाईवुड मसलाको रूख कालो छ

    फिल्म फेस प्लाईवुड मुख्यतया निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्छ। त्यसकारण, फिल्म-लेपित प्लाईवुडलाई शटर लेपित प्लाईवुड, कंक्रीट फॉर्मवर्क, र शटर कंक्रीट फॉर्मवर्क पनि भनिन्छ। यस अन्तिम प्रयोगको कारण, ग्राहकहरूलाई सामान्यतया WBP फिल्मले कभर प्लायवुड आवश्यक हुन्छ, जुन ठूला परियोजनाहरूमा शटरका लागि उपयुक्त हुन्छ। तर त्यहाँ केहि ग्राहकहरू छन् जसलाई एमआर फिल्म कभर प्लायवुड आवश्यक छ, जुन साझा परियोजनाहरूमा अन्धाको लागि प्रयोग गरिन्छ।